Historia Małego Trójmiasta Kaszubskiego

Witacz Małe Trójmiasto Kaszubskie w Redzie

Stowarzyszenie Małe Trójmiasto Kaszubskie powstało z inicjatywy trzech miast: Redy, Rumi i Wejherowa. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 21 czerwca 2000 r. w Redzie. Byli na nim obecni m.in. marszałek sejmu RP Maciej Płażyński i apb ks. Tadeusz Gocłowski. Wszystkie trzy rady jednogłośnie przegłosowały uchwałe o powołanu stowarzyszenia.


Cele stowarzyszenia Małe Trójmiasto Kaszubskie

Zgodnie z podpisanym porozumieniem celem MTK jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów miast członkowskich i rozwoju gmin Redy, Rumi o Wejherowa. Aktywne współdziałanie i popieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych służącym mieszkańcom "Małego Trójmiasta Kaszubskiego" oraz pomysłem na promocję z wykorzystaniem utartej już nazwy "Trójmiasto".


Kaszuby

Nawiązanie do Kaszub w nazwie stowarzyszenia jest manifestacją, podkreśleniem kaszubskich korzeni trzech mist, które bardzo się w okresie powojennym zmieniły, ale nadal czują silny związek z Kaszubami.

Mapa Kaszubskich atrakcji

Magazyn Kaszuby

Ciekawy przewodnik po Kaszubach z mapą atrakcji, miejsc noclegowych, jezior, nadmorskich plaż.

Fabryka Kultury

Fabryka Kultury

Miejski Dom Kultury w Redzie wznowił swoją działalność po 20 latach nieobecności. Aktualnie jest jedną z najbardziej aktywnych instytucji kulturalnych w Małym Trójmieście

Stacja Kultury

Stacja Kultury

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej wyróżniona w ogólnopolskich konkursach architektonicznych, przyciąga nie tylko nowoczesnym wyglądem ale i bogatą ofertą czytelniczą i kulturalną.

Filharmonia Wejherowska

Filharmonia Wejherowska

Wejherowskie Centurm Kultury posiada najwięszką w Małym Trójmieście salę widowiskową, tutaj odbywają się koncerty gwiazd, spektakle teatralne i konkursy artystyczne.